Текущ контрол – Икономика на труда, ВВМУ

Тест със затворени въпроси (40 точки): 06.11.20, 16:00 часа Задължителен е за всички, които не са правили или не възнамеряват да правят онлайн тестовете за самостоятелна работа. Могат да се явят и студенти, които искат да подобрят резултата си от Още …

Текущ контрол – Въведение в макроикономиката, ВВМУ

Тест със затворени въпроси (40 точки): 11.11.20, 16:00 часа Задължителен е за всички, които не са правили или не възнамеряват да правят онлайн тестовете за самостоятелна работа. Могат да се явят и студенти, които искат да подобрят резултата си от Още …

Текущ контрол – Организационно поведение, ВВМУ

Тест със затворени въпроси (40 точки) – Задължителен е за всички, които не са правили или не постигналия нужния минимум от точки при онлайн тестовете за проверка на знанията. Могат да се явят и студенти, които искат да подобрят резултата Още …

Текущ контрол – Въведение в микроикономиката, първи курс, редовно обучение

Поради извънредното положение във връзка с епидемиологичната обстановка изпитните процедури в клас се отменят. Текущият контрол ще се формира от извънаудиторната работа на студентите. Студенти, които нямат формиран текущ контрол, ще могат да се явят на тест по графика на Още …

АРХИТЕКТУРА НА ИЗБОРА

Моята нова книга “Архитектура на избора (Съветите на поведенческата икономика)” ще ви помогне: да разбирате по-пълно човешкото поведение и избори, как мислим и какви са системните деформации в нашето мислене; да опознаете и избягвате поведенческите грешки и заблуди в собствените си Още …