Текущ контрол – Въведение в микроикономиката, първи курс, редовно обучение

Текущият контрол ще се формира от два теста – със затворени и с отворени въпроси. Начало на тестовете: 28.3 – 15:40 – кл. 112221 29.3 – 14:40 – кл. 11221, 111222, 111223, 111224, 111225, 111226, 118221 31.3 – 14:40 – Още …

Текущ контрол – Организационно поведение, ВВМУ

В условията на пандемия текущите оценки се формират с тест със затворени въпроси. Ако 24 часа преди по-долу обявените дати страната е в зелена или оранжева зона, съгласно цветния код на ЕС за класификацията на регионите въз основа на епидемиологичната Още …

АРХИТЕКТУРА НА ИЗБОРА

Моята нова книга „Архитектура на избора (Съветите на поведенческата икономика)“ ще ви помогне: да разбирате по-пълно човешкото поведение и избори, как мислим и какви са системните деформации в нашето мислене; да опознаете и избягвате поведенческите грешки и заблуди в собствените си Още …