Текущ контрол – Въведение в микроикономиката, първи курс, редовно обучение

Текущият контрол ще се формира от два теста – със затворени и с отворени въпроси. Начало на теста със затворени въпроси за първа група по графика: 26.3 – 15:40 – кл. 112-231 27.3 – 14:40 – кл. 111-231, 111-232, 111-233, Още …

АРХИТЕКТУРА НА ИЗБОРА

Моята нова книга „Архитектура на избора (Съветите на поведенческата икономика)“ ще ви помогне: да разбирате по-пълно човешкото поведение и избори, как мислим и какви са системните деформации в нашето мислене; да опознаете и избягвате поведенческите грешки и заблуди в собствените си Още …