Текущ контрол – Икономика на труда, ВВМУ

Тест със затворени въпроси: 02.12.22, 14:40 часа

Тест с отворени въпроси за издържалите теста със затворени въпроси:

02.12.22, 15:40 часа: 115211, 115212, 114211, 127211

02.12.22, 17:30 часа: 121211, 121212, 121213, 121214