Текущ контрол – Икономика на труда, ВВМУ

Тест със затворени въпроси:

03.11.21, 15:40 часа: 115201, 115202, 121201, 121202

03.11.21, 16:30 часа: 109201, 114201, 127201

Ако тестът е онлайн, часът за всички групи е 16:30 ч.