Текущ контрол – Въведение в макроикономиката, ВВМУ

Тест със затворени въпроси: 

07.12.22, 14:40 часа: 114211, 127211, 115211, 115212

07.12.22, 15:40 часа: 121211, 121212, 121213, 121214

Тест с отворени въпроси за издържалите теста със затворени въпроси: 07.12.22, 17:40 часа