Текущ контрол – Въведение в макроикономиката, ВВМУ

Тест със затворени въпроси:

12.11.21, 16:30 часа: 115201, 115202, 121201, 121202

12.11.21, 17:30 часа: 114201, 127201

Ако тестът е онлайн, часът за всички групи е 17:30 ч.