Изпити: указания и дати

Указания
  • Разрешава се еднократно явяване на изпит в рамките на всяка сесия.
  • Преди да се явите на изпит проверете дали няма промяна на изпитната дата и час.
  • До изпит се допускат обучаеми, които:
  • По време на изпит се забранява внасянето и ползването на мобилни телефони и друга комуникационна техника. При неспазване на забраната, както и при непозволено внасяне или използване на материали, свързани с изпита, преписване или опит за преписване, работа се анулира и случаят се докладва по установения ред.
  • Изпитната оценка се обявява лично и се нанася в студентската книжка на обучаемия. Когато процедурата не позволява резултатите от изпита да бъдат обработени и обявени до края на работния ден, в тридневен срок обучаемият се информира лично по имейл за изпитния резултат.
  • В случай че обучавано лице има претенция по оценката си, трябва да ми я предяви чрез имейл в рамките на една седмица от обявяването й. В едноседмичен срок работата ще бъде преразгледана и ще уведомя по имейл обучаемия за решението си.
Изпитни дати за учебната година

Висше училищеСеместърДисциплинаФормаРедовна
сесия
Поправителна
сесия
Ликвидационна
сесия
ВВМУЗименУправление на персоналаЗадочна2/12/22, л.з. 9 - от 17:3013/1/23, л.з. 9 - от 17:4025/8/23, л.з. 9 - 16:00
ВВМУЗименВъведение в макроикономикатаРедовнаТекущ контрол

27/1/23, онлайн - от 17:4025/8/23, л.з. 9 - 16:00
ВВМУЗименВъведение в макроикономикатаЗадочна7/12/22, л.з. 9 - от 17:3013/1/23, л.з. 9 - от 17:4025/8/23, л.з. 9 - 16:00
ВВМУЗименИкономика на трудаРедовнаТекущ контрол

27/1/23, онлайн - от 15:3025/8/23, л.з. 9 - 17:00
ВВМУЗименИкономика на трудаЗадочна2/12/22, л.з. 9 - от 17:3013/1/23, л.з. 9 - от 15:3025/8/23, л.з. 9 - 17:00
ВВМУЛетенВъведение в микроикономикатаРедовнаТекущ контрол21/7/23, л.з. 9 - от 16:4025/8/23, л.з. 9 - 17:00
ВВМУЛетенВъведение в микроикономикатаЗадочна25/03/23, л.з. 9 - от 9:30 21/7/23, л.з. 9 - от 16:4025/8/23, л.з. 9 - 17:00
ВВМУЛетенИкономика на публичния секторРедовна25/03/23, л.з. 9 - от 9:30 7/4/23, л.з. 9 - от 16:40 (изисква се регистрация по имейл)
ВВМУЛетенУправление на персоналаЗадочна25/03/23, л.з. 9 - от 9:30 7/4/23, л.з. 9 - от 16:40 25/8/23, л.з. 9 - 16:00
ВСУЛетенИкономика на трудаДистанционнаОнлайн - 25/6/23Онлайн - 8/7/23Онлайн - 19/8/23
ВСУЗименЧовешкото действиеЗФО и ДФО10/12/22, от 13:00 тест със затворени въпроси.9/2/23, от 13:00 тест със затворени въпроси.19/8/23, от 17:00, тест със затворени въпроси, онлайн

Изпитът може да съдържа отговор на няколко отворени въпроси и/или въпроси за избор. Студентите, които имат право да се явят, ще бъдат информирани на институционалните си имейли 48 часа преди изпита как ще се проведе изпитната процедура. До този срок следва да са се регистрирали явяващите се на поправителен изпит и да съм получил от деканата електронни индивидуални изпитни протоколи за яваващите се на ликвидационен изпит. Ако имате издаден изпитен протокол и не сте получили покана за изпита, моля да ме информирате до 24 часа преди началото му.