Текущ контрол – Въведение в микроикономиката, първи курс, редовно обучение

Текущият контрол ще се формира от два теста – със затворени и с отворени въпроси. Начало на тестовете:

28.3 – 15:40 – кл. 112221

29.3 – 14:40 – кл. 11221, 111222, 111223, 111224, 111225, 111226, 118221

31.3 – 14:40 – кл. 114221, 115221, 115222, 121221, 121222, 121223, 127221