Текущ контрол – Въведение в микроикономиката, първи курс, редовно обучение

Текущият контрол ще се формира от тест, който ще съдържа затворени и/или отворени въпроси.

Как ще се проведе изпитната процедура – присъствено или отдалечено в електронна среда – ще зависи от действащата към момента заповед на Началника на ВВМУ.

15.3 – 15:40 – кл. 112211 – зала 1

30.3 – 13:50 – кл. 11211, 111212, 111213, 111214, 111215, 111216, 118211

1.4 – 13:50 – кл. 114211, 115211, 115212, 121211, 121212, 121213, 121214, 127211

При присъствен формат потоците ще бъдат разделени на групи. Часът за теста на всяка група ще бъде обявен допълнително.