Текущ контрол – Въведение в микроикономиката, първи курс, редовно обучение

Текущият контрол ще се формира от два теста – със затворени и с отворени въпроси. Начало на теста със затворени въпроси за първа група по графика:

26.3 – 15:40 – кл. 112-231

27.3 – 14:40 – кл. 111-231, 111-232, 111-233, 111-234, 111-235

29.3 – 14:40 – кл. 114-231, 121-231, 121-232, 121-233, 127-231, 115-231