ЗДРАВЕЙТЕ И ДОБРЕ ДОШЛИ!

Искате ли да подобрите личния си живот, професионалната си кариера и начина, по който гледате на света? Отваряйки тази страница, вече сте една стъпка по-близо до целта си. Моите компетенции могат да Ви помогнат да разберете кои са рационалните решения на интересуващите Ви въпроси и как да ги осъществявате; да осъзнаете ограниченията в своето собствено поведение, как да ги преодолявате или използвате за постигане на целите си; да развиете потенциала си; да влияете успешно върху решенията и поведението на другите и да се предпазвате от вредните влияния върху Вас.

Аз съм специалист по поведенчески науки. По тяхната проблематика предлагам обучение, консултиране, менторство и коучинг за предприемачи, мениджъри и лидери, както и анализи за организации и институции. Притежавам, присъдени от Висшата атестационна комисия, докторска степен по икономика, научна степен „Доктор на икономическите науки“ и научно звание „Професор“. Заемам академичната длъжност „Професор“ в професионално направление „Администрация и управление“ във ВСУ „Черноризец Храбър“ и професионално направление „Икономика“ във ВВМУ „Н. Вапцаров“, както и административната длъжност Заместник-ректор на ВСУ „Черноризец Храбър“.

Водя университетски курсове по организационно поведение, поведенческа икономика, микро- и макроикономика, икономика на труда и управление на персонала. Моите студенти могат на намерят нужната информация за тях в раздела „За студенти“.

Автор съм на редица научни изследвания и имам повече от 100 научни публикации, между които десет монографии и 16 учебника и учебни пособия. Пълният им списък може да видите в раздела „Публикации“.

Извън професионалните интереси моите страсти са пътешествията, музиката и книгите. Може би в бъдеще ще се опитам да ги споделя и с вас чрез този сайт. Засега в него съм включил единствено професионална информация. Надявам се тя да Ви бъде полезна.

Приятно посещение и до нови срещи!

проф. д.ик.н. Димитър Канев