ЗДРАВЕЙТЕ И ДОБРЕ ДОШЛИ!

pic1Искате ли да подобрите личния си живот, професионалната си кариера и начина, по който гледате на света? Отваряйки тази страница, вече сте една стъпка по-близо до целта си. Моите компетенции могат да Ви помогнат да разберете кои са рационалните решения на интересуващите Ви въпроси и как да ги осъществявате; да осъзнаете ограниченията в своето собствено поведение, как да ги преодолявате или използвате за постигане на целите си; да развиете потенциала си; да влияете успешно върху решенията и поведението на другите и да се предпазвате от вредните влияния върху Вас.

Аз съм специалист по поведенчески науки. По тяхната проблематика предлагам обучение, консултиране, менторство и коучинг за предприемачи, мениджъри и лидери, както и анализи за организации и институции. Притежавам докторска степен по икономика, научна степен „доктор на икономическите науки“ и научно звание „професор“. Водя университетски курсове по Организационно поведение, Поведенческа икономика, Микро и макроикономика, Икономика на труда и Управление на персонала. Автор съм на редица научни изследвания и имам повече от 120 научни публикации, между които десет монографии и 16 учебника и учебни пособия.

Извън професионалните интереси моите страсти са пътешествията, музиката и книгите. Може би в бъдеще ще се опитам да ги споделя и с вас чрез този сайт. Засега в него съм включил единствено информация за контакт, професионалната ми биография, публикациите и дисциплините, които чета в момента. Надявам се тя да Ви бъде полезна.

Приятно посещение и до нови срещи!

проф. д.ик.н. Димитър Канев