ЗДРАВЕЙТЕ И ДОБРЕ ДОШЛИ!

Аз съм специалист по икономика. В нейната област предлагам обучение, изследвам обществени и политически проблеми, разработвам икономически стратегии, консултирам и препоръчвам подходящи действия.

Притежавам, присъдени от Висшата атестационна комисия, докторска степен по икономика, научна степен „Доктор на икономическите науки“ и научно звание „Професор“. Заемам академичната длъжност „Професор“ в професионално направление „Администрация и управление“ във ВСУ „Черноризец Храбър“ и професионално направление „Икономика“ във ВВМУ „Н. Вапцаров“, както и административната длъжност Заместник-ректор на ВСУ „Черноризец Храбър“.

Водя университетски курсове по микро- и макроикономика, икономика на труда и поведенческа икономика. Моите студенти могат на намерят нужната информация за тях в раздела „За студенти“.

Автор съм на редица научни изследвания и имам повече от 100 научни публикации, между които десет монографии и 16 учебника и учебни пособия. Пълният им списък може да видите в раздела „Публикации“.

Извън професионалните интереси моите страсти са пътешествията, музиката и книгите. Може би в бъдеще ще се опитам да ги споделя и с вас чрез този сайт. Засега в него съм включил единствено професионална информация. Надявам се тя да Ви бъде полезна.

Приятно посещение и до нови срещи!

Димитър Канев