АРХИТЕКТУРА НА ИЗБОРА

Архитектура на избора - корица

Моята нова книга „Архитектура на избора (Съветите на поведенческата икономика)“ ще ви помогне: да разбирате по-пълно човешкото поведение и избори, как мислим и какви са системните деформации в нашето мислене; да опознаете и избягвате поведенческите грешки и заблуди в собствените си решения и действия; да подобрите самоконтрола и последователността между намеренията и действията си; да идентифицирате чуждите влияния върху себе си и се предпазвате от онези, които не са във ваш интерес; да се възползвате от решенията и действията на другите и им помагате да постигат своите собствени цели; да разберете каква правителствена политика на намеса в индивидуалните решения е най-удачна за максимизиране на индивидуалното благополучие и постигане на обществените цели. Това би подобрило личния ви живот, професионалните ви отношения и възможности за кариерно развитие, начина, по който гледате на обкръжението си и на хората въобще. Надявам се пътят да ви даде и удоволствието, което аз получих по него. Bon Voyage!

Димитър Канев

Пълният текст на книгата в електронен вариант е публикуван ТУК.

Материали със свободен достъп: Презентация на въведението: [iframe_loader type=’lightbox’ href=’http://dkanev.com/wp-content/uploads/articulate_uploads/Що_е_това_поведенческа_икономика/story.html’ size_opt=’lightebox_default’]