Текущ контрол – Икономика на труда, ВВМУ

Тест със затворени въпроси (40 точки): 06.11.20, 16:00 часа

Задължителен е за всички, които не са правили или не възнамеряват да правят онлайн тестовете за самостоятелна работа. Могат да се явят и студенти, които искат да подобрят резултата си от тези тестове. Желаещите да се явят на теста следва да попълнят формата „Регистрация за тест“ поне 48 часа преди началото му.

Тест с отворени въпроси (60 точки): 06.11.20, 17:00 часа

Задължителен е за всички при отмяна на извънредната епидемична обстановка. Условието за допускане е не по-малко от 16 т. от теста със затворени въпроси.