Често задавани въпроси от студенти

Каква са общите изисквания към обучаемите?

Да се придържате стриктно към принципите на академичната етика и етикет; да се запознаете с изискванията на учебната програма; да не нарушавате учебния процес като шумите в клас, закъснявате, давате лош пример, задавате неуместни въпроси или използвате мобилните си телефони; да се държите почтено при формите за контрол и обратна връзка, включително да не преписвате, да не подсказвате и да ме информирате, ако имате информация, че някой друг се държи непочтено.

Как и къде мога да се запозная с учебната програма на дисциплината?

Първо, можете да се запознаете с учебната програма в съответното звено за работа със студенти на образователната институция, в която учите – фронт офиса, канцеларията на факултета или катедрата. Второ, на първото занятие по дисциплината давам детайлни разяснения по учебната програма. И трето, всички анотации на учебни програми по водените от мене дисциплини, включително библиографиите, съдържащи алтернативни източници и учебници, са публикувани и на този сайт в раздела “За студенти / Университетски дисциплини”.

Задължително ли е да се посещават лекциите?

Като преподавател аз не налагам никакви задължителни форми на обучение. Посещението на лекциите, също както четенето на учебниците, упражненията върху тестовете и задачите от учебните пособия, консултациите и запознаването с презентациите на учебния материал, са инструменти за обучение, които можете да ползвате и които аз и образователната институция ви предлагаме. Те обаче не са задължителни. Кои от тях ще ползвате и в каква степен е нещо, което решавате вие. Изберете онова, което ви допада и смятате за най-полезно. Последиците от решението са за вас и избора трябва да го направите вие.

Получава ли се кредит за самостоятелната работа?

Да, в зависимост от учебната програма, в моите курсове кредитът за самостоятелна работа е до 40% от крайните точки. Той може да се формира от записите на активността и резултатите ви от работата върху препоръчителните учебни пособия по дисциплината, както и върху алтернативни учебни пособия, които позволяват обратна връзка и контрол върху самостоятелната работа по тях. Ако не използвате такива пособия, контролът върху самостоятелната работа се осъществява чрез курсов проект, ако такъв е предвиден в учебната програма, контролна(и) работа(и) или изпита в клас. Имайте предвид обаче, че кредит за самостоятелна работа се дава само ако резултатите от нея са достоверни, т.е. ако равнището на представянето в нея не се различава съществено от това на формите за контрол в клас.

Има ли възможност за консултации по дисциплините?

Да, има. Ако се нуждаете от консултация, можете да разчитате на такава след съгласуване с мен в определеното време и място за консултации. За целта заявете желанието си за консултация чрез формата “Контакт”.

Платени консултации и курсове по водените от мен дисциплини правя единствено за студенти, учещи в чужбина, както и за юридически лица.

Задължително ли е ползването на посочената в учебната програма литература?

Не, категорично това не е задължително, а е само препоръка. Какви източници ще ползвате за подготовката си е въпрос на собствен избор. Уверете се обаче, че съдържанието отговаря на темите и равнището на учебната програма. Ако не можете да се ориентирате, напишете ми имейл с наименованието, авторите и годината на издаване на учебника или пособието, което смятате да ползвате. Аз ще ви посъветвам дали е удачно.

Каква е формата на изпита и условията за допускане до него?

Изпитът може да съдържа отговор на няколко отворени въпроси и/или въпроси за избор. Условията за допускане до изпит, както и указания за конкретния изпит, може да видите в линка Изпити: указания и дати.

Как се гарантира точното и безпристрастно оценяване на изпитите?

За да се гарантира точното и безпристрастно оценяване, критериите за оценка са единни за всички студенти, скалата за оценяване се обявява заедно с оценките след всеки изпит, контролните процедури са писмени и работите се съхраняват една година. В случай че имате претенции, следва да ги предявите в срок.

Мога ли да се явя на изпит извън обявените дати?

Не. Не провеждам изпити извън определените за това дати, както и не допускам индивидуално явяване на изпити. Ако има пречка да се явите на определената дата, с мое съгласие може да се явите заедно с някоя друга група.

Ако имам друг въпрос, как мога да получа отговор?

Проблеми и въпроси поставяйте писмено чрез формата за контакт на този сайт. За да няма недоразумения, моите отговори също ще бъдат писмени.