Често задавани въпроси от студенти

Каква са общите изисквания към обучаемите?

Да се придържате стриктно към принципите на академичната етика и етикет; да се запознаете с изискванията на учебната програма; да не нарушавате учебния процес като шумите в клас, закъснявате, давате лош пример, задавате неуместни въпроси или използвате мобилните си телефони; да се държите почтено при формите за контрол и обратна връзка, включително да не преписвате, да не подсказвате и да ме информирате, ако имате информация, че някой друг се държи непочтено.

Как и къде мога да се запозная с учебната програма на дисциплината?

Първо, можете да се запознаете с учебната програма в съответното звено за работа със студенти на образователната институция, в която учите – фронт офиса, канцеларията на факултета или катедрата. Второ, на първото занятие по дисциплината давам детайлни разяснения по учебната програма. И трето, всички анотации на учебни програми по водените от мене дисциплини, включително библиографиите, съдържащи алтернативни източници и учебници, са публикувани и на този сайт в раздела „За студенти / Университетски дисциплини“.

Задължително ли е да се посещават лекциите?

Като преподавател аз не налагам никакви задължителни форми на обучение. Посещението на лекциите, също както четенето на учебниците, упражненията върху тестовете и задачите от учебните пособия, консултациите и запознаването с презентациите на учебния материал, са инструменти за обучение, които можете да ползвате и които аз и образователната институция ви предлагаме. Те обаче не са задължителни. Кои от тях ще ползвате и в каква степен е нещо, което решавате вие. Изберете онова, което ви допада и смятате за най-полезно. Последиците от решението са за вас и избора трябва да го направите вие.

Има ли възможност за консултации по дисциплините?

Да, има. Ако се нуждаете от консултация, можете да разчитате на такава след съгласуване с мен в определеното време и място за консултации. За целта заявете желанието си за консултация чрез формата „Контакт“.

Платени консултации и курсове по водените от мен дисциплини правя единствено за студенти, учещи в чужбина, както и за юридически лица.

Задължително ли е ползването на посочената в учебната програма литература?

Не, това не е задължително, а е само препоръка. Какви източници ще ползвате за подготовката си е въпрос на собствен избор. Уверете се обаче, че съдържанието отговаря на темите и равнището на учебната програма. Ако не можете да се ориентирате, напишете ми имейл с наименованието, авторите и годината на издаване на учебника или пособието, което смятате да ползвате. Аз ще ви посъветвам дали е удачно.

Каква е формата на изпита и условията за допускане до него?

Изпитът може да съдържа отговор на няколко отворени въпроси и/или въпроси за избор. Условията за допускане до изпит, както и указания за конкретния изпит, може да видите в линка Изпити: указания и дати.

Как се гарантира точното и безпристрастно оценяване на изпитите?

За да се гарантира точното и безпристрастно оценяване, критериите за оценка са единни за всички студенти, скалата за оценяване се обявява заедно с оценките след всеки изпит, контролните процедури са писмени и работите се съхраняват една година. В случай че имате претенции, следва да ги предявите чрез формуляра в раздел „Контакт“ в срок от една седмица след обявяването на оценката по изпитната процедура.

Мога ли да се явя на изпит извън обявените дати?

Не. Не провеждам изпити извън определените за това дати, както и не допускам индивидуално явяване на изпити. Ако има пречка да се явите на определената дата, с мое съгласие може да се явите заедно с някоя друга група.

Ако имам друг въпрос, как мога да получа отговор?

Проблеми и въпроси поставяйте писмено чрез формата за контакт на този сайт. За да няма недоразумения, моите отговори също ще бъдат писмени.