Изпити: указания и дати

Указания
  • Разрешава се еднократно явяване на изпит в рамките на всяка сесия.
  • Преди да се явите на изпит проверете дали няма промяна на изпитната дата и час.
  • До изпит се допускат обучаеми, които:
  • По време на изпит се забранява внасянето и ползването на мобилни телефони и друга комуникационна техника. При неспазване на забраната, както и при непозволено внасяне или използване на материали, свързани с изпита, преписване или опит за преписване, работа се анулира и случаят се докладва по установения ред.
  • Изпитната оценка се обявява лично и се нанася в студентската книжка на обучаемия. Когато процедурата не позволява резултатите от изпита да бъдат обработени и обявени до края на работния ден, в тридневен срок обучаемият се информира лично по имейл за изпитния резултат.
  • В случай че обучавано лице има претенция по оценката си, трябва да ми я предяви чрез имейл в рамките на една седмица от обявяването й. В едноседмичен срок работата ще бъде преразгледана и ще уведомя по имейл обучаемия за решението си.
Изпитни дати за учебната година

Висше училищеСеместърДисциплинаФормаРедовна
сесия
Поправителна
сесия
Ликвидационна
сесия
ВВМУЗименТехники за убеждаване и влияниеЗадочна02/12/20, л.з. 9 - От 11:45 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация).13/1/21, л.з. 9 - От 16:30.16/8/21, л.з.9 - 16:00.
ВВМУЗименУправление на персоналаЗадочна27/03/21 - От 8:30 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация).13/7/21, л.з. 9 - От 13:50 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 14:30.16/8/21 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 (изисква регистрация). Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30.
ВВМУЗименОрганизационно поведениеРедовнаТекущ контрол

30/1/21, л.з. 9 - От 14:40 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 15:30.16/8/21 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 (изисква регистрация). Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30.
ВВМУЗименОрганизационно поведениеЗадочна11/11/20, л.з. 9 - От 16:00 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси за издържалите теста със затворени въпроси - от 17:00.13/1/21, л.з. 9 - От 16:30 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 17:30.16/8/21, л.з.9 - 16:30 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 (изисква регистрация). Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30.
ВВМУЗименВъведение в макроикономикатаРедовнаТекущ контрол

30/1/21, л.з. 9 - От 14:40 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 14:30.16/8/21 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 (изисква регистрация). Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30.
ВВМУЗименВъведение в макроикономикатаЗадочна11/11/20, л.з. 9 - От 16:00 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси за издържалите теста със затворени въпроси - от 17:00.13/1/21, л.з. 9 - От 16:30 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 17:30.16/8/21 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 (изисква регистрация). Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30.
ВВМУЗименИкономика на трудаРедовнаТекущ контрол

30/1/21, л.з. 9 - От 14:40 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 14:30, а за явяващите се и на втора поправка - от 15:30.16/8/21 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 (изисква регистрация). Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30.
ВВМУЗименИкономика на трудаЗадочна6/11/20, л.з. 9 - От 16:00 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси за издържалите теста със затворени въпроси - от 17:00.13/1/21, л.з. 9 - От 16:30 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 17:30.16/8/21 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 (изисква регистрация). Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30.
ВВМУЗименВъведение в микроикономиката (само за 312201)Задочна6/11/20, л.з. 9 - От 16:00 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси за издържалите теста със затворени въпроси - от 17:00.13/1/21, л.з. 9 - От 16:30 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 17:30.16/8/21 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 (изисква регистрация). Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30.
ВВМУЛетенВъведение в микроикономикатаРедовнаТекущ контрол13/7/21, л.з. 9 - От 13:50 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 14:30.16/8/21 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 (изисква регистрация). Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30.
ВВМУЛетенВъведение в микроикономикатаЗадочна27/3/21, л.з. 9 - От 8:30 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси за издържалите теста със затворени въпроси - от 12:30.13/7/21, л.з. 9 - От 13:50 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 14:30.16/8/21 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 (изисква регистрация). Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30.
ВВМУЛетенИкономика на публичния секторРедовна18/3/21, л.з. 9 - От 11:45 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация)10/4/21, л.з. 9 - От 9:50 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация)
ВСУЗименЧовешкото действиеВсичкиТекущ контрол: 7/12/20, 14/12/20, 17/2/21 (само за ДО), 28/5/21, 4/6/219/3/21, 23/6/2110/9/21
ВСУЛетенИкономически теорииДистанционнаОнлайн - 23/6/21Онлайн - 7/7/2110/9/21
ВСУЛетенИкономика на трудаДистанционнаОнлайн - 25/6/21Онлайн - 8/7/2110/9/21

В условията на пандемията оценките се формират без тест с отворени въпроси. За явяване на изпит се изисква:

  1. Ако изпитът е от предходна година, да осигурите съставянето и изпращането на електронен изпитен протокол от деканата.
  2. Попълнете и изпратете приложения по-долу формуляр за регистрация. Между деня на регистрацията и деня на изпитната процедура трябва да има поне два работни дена. Няма да се приемат по-късно подадени регистрации, както и подадени по други канали (устно, телефон или имейл).

Поне един работен ден преди изпитната процедура всеки регистриран ще бъде информиран на институционалния си имейл как ще се проведе изпитната процедура (присъствено или виртуално) и дали няма да се отложи. Решението ще отчита обстановката към момента и указанията на здравните власти.

Регистрация за тест със затворени въпроси