Изпити: указания и дати

Указания
 • Разрешава се еднократно явяване на изпит в рамките на всяка сесия.
 • Преди да се явите на изпит проверете дали няма промяна на изпитната дата и час.
 • До изпит се допускат обучаеми, които:
  • познават учебната програма на изучаваната дисциплина: преминали са успешно теста върху нея и са изпратили декларация за познаване на учебната програма;
  • са се регистрирали за изпитната процедура, когато същата изисква регистрация, и носят копие на имейла, потвърждаващ регистрацията им (вижте по-долу формата за регистрация за тест);
  • носят семестриално заверени студентски книжки;
  • вписани са в изпитния протокол или предадат индивидуален изпитен протокол;
  • са се явили 5 минути преди началото на изпита в определената зала.
 • По време на изпит се забранява внасянето и ползването на мобилни телефони и друга комуникационна техника. При неспазване на забраната, както и при непозволено внасяне или използване на материали, свързани с изпита, преписване или опит за преписване, работа се анулира и случаят се докладва по установения ред.
 • Изпитната оценка се обявява лично и се нанася в студентската книжка на обучаемия. Когато процедурата не позволява резултатите от изпита да бъдат обработени и обявени до края на работния ден, в тридневен срок обучаемият се информира лично по имейл за изпитния резултат.
 • В случай че обучавано лице има претенция по оценката си, трябва да ми я предяви чрез имейл в рамките на една седмица от обявяването й. В едноседмичен срок работата ще бъде преразгледана и ще уведомя по имейл обучаемия за решението си.
Изпитни дати за учебната година

Висше училищеСеместърДисциплинаФормаРедовна
сесия
Поправителна
сесия
Ликвидационна
сесия
ВВМУЗименТехники за убеждаване и влияниеЗадочна30/11/19, л.з. 9 - От 13:20 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация)15/1/20, л.з. 9 - От 16:30.21/8/20, л.з.9 - 16:30.
ВВМУЗименУправление на персоналаЗадочна30/11/19, л.з. 9 - От 13:20 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация)15/1/20, л.з. 9 - От 16:30 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 17:30.21/8/20, л.з.9 - Тест със затворени въпроси - 16:30 (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси за издържалите теста със затворени въпроси: 17:30.
ВВМУЗименОрганизационно поведениеРедовнаТекущ контрол

1/2/20, л.з. 9 - От 13:50 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 15:30.21/8/20, л.з.9 - Тест със затворени въпроси - 16:30 (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси за издържалите теста със затворени въпроси: 17:30.
ВВМУЗименОрганизационно поведениеЗадочна30/11/19, л.з. 9 - От 13:20 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси за издържалите теста със затворени въпроси - от 14:30.15/1/20, л.з. 9 - От 16:30 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 17:30.21/8/20, л.з.9 - Тест със затворени въпроси - 16:30 (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси за издържалите теста със затворени въпроси: 17:30.
ВВМУЗименВъведение в макроикономикатаРедовнаТекущ контрол

1/2/20, л.з. 9 - От 13:50 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 14:30.21/8/20, л.з.9 - Тест със затворени въпроси - 16:30 (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси за издържалите теста със затворени въпроси: 17:30.
ВВМУЗименВъведение в макроикономикатаЗадочна30/11/19, л.з. 9 - От 13:20 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси за издържалите теста със затворени въпроси - от 14:30.15/1/20, л.з. 9 - От 16:30 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 17:30.21/8/20, л.з.9 - Тест със затворени въпроси - 16:30 (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси за издържалите теста със затворени въпроси: 17:30.
ВВМУЗименИкономика на трудаРедовнаТекущ контрол

1/2/20, л.з. 9 - От 13:50 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 14:30, а за явяващите се и на втора поправка - от 15:30.21/8/20, л.з.9 - Тест със затворени въпроси - 16:30 (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси за издържалите теста със затворени въпроси: 17:30.
ВВМУЗименИкономика на трудаЗадочна23/11/19, л.з. 9 - От 11:20 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси за издържалите теста със затворени въпроси - от 12:30.15/1/20, л.з. 9 - От 16:30 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 17:30.21/8/20, л.з.9 - Тест със затворени въпроси - 16:30 (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси за издържалите теста със затворени въпроси: 17:30.
ВВМУЗименВъведение в микроикономиката (само за 31281 и 31291)Задочна23/11/19, л.з. 9 - От 11:20 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси за издържалите теста със затворени въпроси - от 12:30.15/1/20, л.з. 9 - От 16:30 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 17:30.21/8/20, л.з.9 - Тест със затворени въпроси - 16:30 (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси за издържалите теста със затворени въпроси: 17:30.
ВВМУЛетенВъведение в микроикономикатаРедовнаТекущ контрол

13/7/20, л.з. 9 - Тест със затворени въпроси - 16:30 (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси за издържалите теста със затворени въпроси: 17:30.21/8/20, л.з.9 - Тест със затворени въпроси - 16:30 (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси за издържалите теста със затворени въпроси: 17:30.
ВВМУЛетенУправление на персоналаЗадочна27/3/202013/7/20, л.з. 9 - Тест със затворени въпроси - 16:30 (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси за издържалите теста със затворени въпроси: 17:30.21/8/20, л.з.9 - Тест със затворени въпроси - 16:30 (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси за издържалите теста със затворени въпроси: 17:30.
ВВМУЛетенВъведение в микроикономикатаЗадочнаЗа тези, които не са взели изпита през март, очаквайте дата през юни или юли13/7/20, л.з. 9 - Тест със затворени въпроси - 16:30 (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси за издържалите теста със затворени въпроси: 17:30.21/8/20, л.з.9 - Тест със затворени въпроси - 16:30 (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси за издържалите теста със затворени въпроси: 17:30.
ВСУЗименМикроикономикаДистанционна/РедовнаОнлайн - 30/1/20Онлайн - 15/2/20Онлайн - 11/9/20
ВСУЛетенМакроикономикаДистанционна/РедовнаОнлайн - 25/6/20Онлайн - 8/7/20Онлайн - 11/9/20
ВСУЗименПоведенческа икономикаЗадочнаОнлайн - 25/6/20Онлайн - 8/7/20Онлайн - 11/9/20

Явяването на тест със затворени въпроси в клас изисква регистрация. Може да се регистрирате като попълните и изпратите следната форма не по-късно от 48 часа преди теста. Регистрации след този срок и по други канали (устно, телефон или имейл) не се приемат. След като изпратите формата, на посочения имейл ще получите потвърждение за регистрацията си. Когато се явявате на теста със затворени въпроси, следва да носите със себе си това потвърждение.

Регистрация за тест със затворени въпроси

 

Проверка