Изпити: указания и дати

Указания
 • Разрешава се еднократно явяване на изпит в рамките на всяка сесия.
 • Преди да се явите на изпит проверете дали няма промяна на изпитната дата и час.
 • До изпит се допускат обучаеми, които:
  • познават учебната програма на изучаваната дисциплина: преминали са успешно теста върху нея и са изпратили декларация за познаване на учебната програма;
  • са се регистрирали за изпитната процедура, когато същата изисква регистрация, и носят копие на имейла, потвърждаващ регистрацията им (вижте по-долу формата за регистрация за тест);
  • носят семестриално заверени студентски книжки;
  • вписани са в изпитния протокол или предадат индивидуален изпитен протокол;
  • са се явили 5 минути преди началото на изпита в определената зала.
 • По време на изпит се забранява внасянето и ползването на мобилни телефони и друга комуникационна техника. При неспазване на забраната, както и при непозволено внасяне или използване на материали, свързани с изпита, преписване или опит за преписване, работа се анулира и случаят се докладва по установения ред.
 • Изпитната оценка се обявява лично и се нанася в студентската книжка на обучаемия. Когато процедурата не позволява резултатите от изпита да бъдат обработени и обявени до края на работния ден, в тридневен срок обучаемият се информира лично по имейл за изпитния резултат.
 • В случай че обучавано лице има претенция по оценката си, трябва да ми я предяви чрез имейл в рамките на една седмица от обявяването й. В едноседмичен срок работата ще бъде преразгледана и ще уведомя по имейл обучаемия за решението си.
Изпитни дати за учебната година

Висше училищеСеместърДисциплинаФормаРедовна
сесия
Поправителна
сесия
Ликвидационна
сесия
ВВМУЗименТехники за убеждаване и влияниеЗадочна30/11/19, л.з. 9 - От 13:20 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация)15/1/20, л.з. 9 - От 16:30.21/8/20, л.з.9 - 16:30.
ВВМУЗименУправление на персоналаЗадочна30/11/19, л.з. 9 - От 13:20 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация)15/1/20, л.з. 9 - От 16:30 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 17:30.21/8/2020 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 в Classroom @nvna.eu. Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30 в Classroom @nvna.eu.За допускане е необходима регистрация.

Срок за регистрацията - 16:30 часа на 19.8.2020.
ВВМУЗименОрганизационно поведениеРедовнаТекущ контрол

1/2/20, л.з. 9 - От 13:50 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 15:30.21/8/2020 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 в Classroom @nvna.eu. Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30 в Classroom @nvna.eu.За допускане е необходима регистрация.

Срок за регистрацията - 16:30 часа на 19.8.2020.
ВВМУЗименОрганизационно поведениеЗадочна30/11/19, л.з. 9 - От 13:20 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси за издържалите теста със затворени въпроси - от 14:30.15/1/20, л.з. 9 - От 16:30 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 17:30.21/8/2020 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 в Classroom @nvna.eu. Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30 в Classroom @nvna.eu.За допускане е необходима регистрация.

Срок за регистрацията - 16:30 часа на 19.8.2020.
ВВМУЗименВъведение в макроикономикатаРедовнаТекущ контрол

1/2/20, л.з. 9 - От 13:50 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 14:30.21/8/2020 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 в Classroom @nvna.eu. Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30 в Classroom @nvna.eu.За допускане е необходима регистрация.

Срок за регистрацията - 16:30 часа на 19.8.2020.
ВВМУЗименВъведение в макроикономикатаЗадочна30/11/19, л.з. 9 - От 13:20 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси за издържалите теста със затворени въпроси - от 14:30.15/1/20, л.з. 9 - От 16:30 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 17:30.21/8/2020 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 в Classroom @nvna.eu. Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30 в Classroom @nvna.eu.За допускане е необходима регистрация.

Срок за регистрацията - 16:30 часа на 19.8.2020.
ВВМУЗименИкономика на трудаРедовнаТекущ контрол

1/2/20, л.з. 9 - От 13:50 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 14:30, а за явяващите се и на втора поправка - от 15:30.21/8/2020 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 в Classroom @nvna.eu. Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30 в Classroom @nvna.eu.За допускане е необходима регистрация.

Срок за регистрацията - 16:30 часа на 19.8.2020.
ВВМУЗименИкономика на трудаЗадочна23/11/19, л.з. 9 - От 11:20 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси за издържалите теста със затворени въпроси - от 12:30.15/1/20, л.з. 9 - От 16:30 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 17:30.21/8/2020 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 в Classroom @nvna.eu. Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30 в Classroom @nvna.eu.За допускане е необходима регистрация.

Срок за регистрацията - 16:30 часа на 19.8.2020.
ВВМУЗименВъведение в микроикономиката (само за 31281 и 31291)Задочна23/11/19, л.з. 9 - От 11:20 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси за издържалите теста със затворени въпроси - от 12:30.15/1/20, л.з. 9 - От 16:30 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 17:30.21/8/2020 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 в Classroom @nvna.eu. Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30 в Classroom @nvna.eu.За допускане е необходима регистрация.

Срок за регистрацията - 16:30 часа на 19.8.2020.
ВВМУЛетенВъведение в микроикономикатаРедовнаТекущ контрол

Извънредна дата за студенти, които не са явили на тест в клас: 5 юни след регистрация

13/7/2020 - 16:30 часа. Приемат се резултати от онлайн тестовете за самостоятелна работа. За студенти без такива от 16:30 тест в Classroom @nvna.eu. За явяващите се на онлайн тест в Classroom @nvna.eu е необходима регистрация.

Срок за регистрацията - 16:30 часа на 11.7.2020.
21/8/2020 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 в Classroom @nvna.eu. Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30 в Classroom @nvna.eu.За допускане е необходима регистрация.

Срок за регистрацията - 16:30 часа на 19.8.2020.
ВВМУЛетенУправление на персоналаЗадочна27/3/2020 Извънреден тест за студенти, които не са явили на тест в клас: 5 юни след регистрация

13/7/2020 - 16:30 часа. Приемат се резултати от онлайн тестовете за самостоятелна работа. За студенти без такива от 16:30 тест в Classroom @nvna.eu. За явяващите се на онлайн тест в Classroom @nvna.eu е необходима регистрация.

Срок за регистрацията - 16:30 часа на 11.7.2020.
21/8/2020 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 в Classroom @nvna.eu. Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30 в Classroom @nvna.eu.За допускане е необходима регистрация.

Срок за регистрацията - 16:30 часа на 19.8.2020.
ВВМУЛетенВъведение в микроикономикатаЗадочнаИзвънреден тест за студенти, които не са явили на тест в клас: 5 юни след регистрация

13/7/2020 - 16:30 часа. Приемат се резултати от онлайн тестовете за самостоятелна работа. За студенти без такива от 16:30 тест в Classroom @nvna.eu. За явяващите се на онлайн тест в Classroom @nvna.eu е необходима регистрация.

Срок за регистрацията - 16:30 часа на 11.7.2020.
21/8/2020 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 в Classroom @nvna.eu. Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30 в Classroom @nvna.eu.За допускане е необходима регистрация.

Срок за регистрацията - 16:30 часа на 19.8.2020.
ВСУЗименМикроикономикаДистанционна/РедовнаОнлайн - 30/1/20Онлайн - 15/2/20Онлайн - 11/9/20
ВСУЛетенМакроикономикаДистанционна/РедовнаОнлайн - 25/6/20Онлайн - 8/7/20Онлайн - 11/9/20
ВСУЗименПоведенческа икономикаЗадочнаОнлайн - 25/6/20Онлайн - 8/7/20Онлайн - 11/9/20

Явяването на тест със затворени въпроси в клас изисква регистрация. Може да се регистрирате като попълните и изпратите следната форма не по-късно от два работни дена преди теста. Регистрации след този срок и по други канали (устно, телефон или имейл) не се приемат.

Регистрация за неприсъствен ликвидационен изпит