Изпити: указания и дати

Указания
  • Разрешава се еднократно явяване на изпит в рамките на всяка сесия.
  • Преди да се явите на изпит проверете дали няма промяна на изпитната дата и час.
  • До изпит се допускат обучаеми, които:
  • По време на изпит се забранява внасянето и ползването на мобилни телефони и друга комуникационна техника. При неспазване на забраната, както и при непозволено внасяне или използване на материали, свързани с изпита, преписване или опит за преписване, работа се анулира и случаят се докладва по установения ред.
  • Изпитната оценка се обявява лично и се нанася в студентската книжка на обучаемия. Когато процедурата не позволява резултатите от изпита да бъдат обработени и обявени до края на работния ден, в тридневен срок обучаемият се информира лично по имейл за изпитния резултат.
  • В случай че обучавано лице има претенция по оценката си, трябва да ми я предяви чрез имейл в рамките на една седмица от обявяването й. В едноседмичен срок работата ще бъде преразгледана и ще уведомя по имейл обучаемия за решението си.
Изпитни дати за учебната година

Висше училищеСеместърДисциплинаФормаРедовна
сесия
Поправителна
сесия
Ликвидационна
сесия
ВВМУЗименТехники за убеждаване и влияниеЗадочна27/11/21, л.з. 9 - От 13:00 тест със затворени въпроси.15/1/22, л.з. 9 - От 16:30.26/8/22, л.з.9 - 16:00.
ВВМУЗименУправление на персоналаЗадочна12/11/21, л.з. 9 - От 17:30 тест със затворени въпроси.22/7/22, л.з. 9 - От 13:50 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 14:30.26/8/22 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 (изисква регистрация). Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30.
ВВМУЗименОрганизационно поведениеРедовнаТекущ контрол

29/1/22, л.з. 9 - От 14:40 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 14:30.26/8/22 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 (изисква регистрация). Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30.
ВВМУЗименОрганизационно поведениеЗадочна12/11/21, л.з. 9 - От 17:30 тест със затворени въпроси.15/1/22, л.з. 9 - От 16:30 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 17:30.26/8/22 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 (изисква регистрация). Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30.
ВВМУЗименВъведение в макроикономикатаРедовнаТекущ контрол

29/1/22, л.з. 9 - От 14:40 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 14:30.26/8/22 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 (изисква регистрация). Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30.
ВВМУЗименВъведение в макроикономикатаЗадочна12/11/21, л.з. 9 - От 17:30 тест със затворени въпроси.15/1/22, л.з. 9 - От 16:30 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 17:30.26/8/22 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 (изисква регистрация). Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30.
ВВМУЗименИкономика на трудаРедовнаТекущ контрол

29/1/22, л.з. 9 - От 14:40 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 14:30.26/8/22 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 (изисква регистрация). Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30.
ВВМУЗименИкономика на трудаЗадочна3/11/21, л.з. 9 - От 16:30 тест със затворени въпроси.15/1/22, л.з. 9 - От 16:30 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 17:30.26/8/22 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 (изисква регистрация). Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30.
ВВМУЗименВъведение в микроикономиката (само за 312211)Задочна3/11/21, л.з. 9 - От 16:30 тест със затворени въпроси.15/1/22, л.з. 9 - От 16:30 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 17:30.26/8/22 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 (изисква регистрация). Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30.
ВВМУЛетенВъведение в микроикономикатаРедовнаТекущ контрол22/7/22, л.з. 9 - От 13:50 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 14:30.26/8/22 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 (изисква регистрация). Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30.
ВВМУЛетенВъведение в микроикономикатаЗадочна26/03/22 - От 8:30 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация).22/7/22, л.з. 9 - От 13:50 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 14:30.26/8/22 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 (изисква регистрация). Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30.
ВВМУЛетенИкономика на публичния секторРедовна26/03/22 - От 8:30 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация).9/4/22, л.з. 9 - От 9:50 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация)
ВСУЗименЧовешкото действиеЗФО и ДФО11/12/21, от 13:00 тест със затворени въпроси.9/3/22, от 13:00 тест със затворени въпроси.10/9/22, от 13:00 тест със затворени въпроси.
ВСУЛетенИкономически теорииДистанционнаОнлайн - 23/6/22Онлайн - 7/7/2210/9/22
ВСУЛетенИкономика на трудаДистанционнаОнлайн - 25/6/22Онлайн - 8/7/2210/9/22

В условията на пандемията оценките се формират с тест със затворени въпроси. Ако 24 часа преди изпита страната е в зелена или оранжева зона, съгласно цветния код на ЕС за класификацията на регионите въз основа на епидемиологичната обстановка в тях, изпитът ще е присъствен. Ако поне един район на планиране е в червена или тъмночервена зона, ще е онлайн. При онлайн вариант, студентите, които имат право да се явят, ще бъдат информирани в клас или на институционалните си имейли как ще се проведе изпитната процедура.