Изпити: указания и дати

Указания
  • Разрешава се еднократно явяване на изпит в рамките на всяка сесия.
  • Преди да се явите на изпит проверете дали няма промяна на изпитната дата и час.
  • До изпит се допускат обучаеми, които:
  • По време на изпит се забранява внасянето и ползването на мобилни телефони и друга комуникационна техника. При неспазване на забраната, както и при непозволено внасяне или използване на материали, свързани с изпита, преписване или опит за преписване, работа се анулира и случаят се докладва по установения ред.
  • Изпитната оценка се обявява лично и се нанася в студентската книжка на обучаемия. Когато процедурата не позволява резултатите от изпита да бъдат обработени и обявени до края на работния ден, в тридневен срок обучаемият се информира лично по имейл за изпитния резултат.
  • В случай че обучавано лице има претенция по оценката си, трябва да ми я предяви чрез имейл в рамките на една седмица от обявяването й. В едноседмичен срок работата ще бъде преразгледана и ще уведомя по имейл обучаемия за решението си.
Изпитни дати за учебната година

Висше училищеСеместърДисциплинаФормаРедовна
сесия
Поправителна
сесия
Ликвидационна
сесия
ВВМУЗименТехники за убеждаване и влияниеЗадочна27/11/21, л.з. 9 - от 17:0015/1/22, л.з. 9 - от 16:30 (изисква се регистрация)26/8/22, л.з.9 - 16:00
ВВМУЗименУправление на персоналаЗадочна12/11/21, л.з. 9 - от 17:3015/1/22, л.з. 9 - от 17:30 (изисква се регистрация)26/8/22, л.з.9 - 16:00
ВВМУЗименОрганизационно поведениеРедовнаТекущ контрол

29/1/22, л.з. 9 - от 15:40 (изисква се регистрация)26/8/22, л.з.9 - 16:00
ВВМУЗименОрганизационно поведениеЗадочна12/11/21, л.з. 9 - от 17:3015/1/22, л.з. 9 - от 16:30 (изисква се регистрация)26/8/22, л.з.9 - 16:00
ВВМУЗименВъведение в макроикономикатаРедовнаТекущ контрол

29/1/22, л.з. 9 - от 15:40 (изисква се регистрация)26/8/22, л.з.9 - 16:00
ВВМУЗименВъведение в макроикономикатаЗадочна12/11/21, л.з. 9 - от 17:3015/1/22, л.з. 9 - от 17:30 (изисква се регистрация)26/8/22, л.з.9 - 16:00
ВВМУЗименИкономика на трудаРедовнаТекущ контрол

29/1/22, л.з. 9 - от 14:40 (изисква се регистрация)26/8/22, л.з.9 - 16:00
ВВМУЗименИкономика на трудаЗадочна3/11/21, л.з. 9 - от 16:3015/1/22, л.з. 9 - от 16:30 (изисква се регистрация)26/8/22, л.з.9 - 16:00
ВВМУЗименВъведение в микроикономиката (само за 312211)Задочна3/11/21, л.з. 9 - от 16:3015/1/22, л.з. 9 - от 17:30 (изисква се регистрация)26/8/22, л.з.9 - 16:00
ВВМУЛетенВъведение в микроикономикатаРедовнаТекущ контрол22/7/22, л.з. 9 - от 13:50 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 14:30.26/8/22, л.з.9 - 16:00
ВВМУЛетенВъведение в микроикономикатаЗадочна26/03/22 - от 8:30 22/7/22, л.з. 9 - От 13:50 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 14:30.26/8/22, л.з.9 - 16:00
ВВМУЛетенИкономика на публичния секторРедовна26/03/22 - от 8:309/4/22, л.з. 9 - от 9:50 (изисква се регистрация)
ВВМУЛетенУправление на персоналаЗадочна26/03/22 - от 8:3022/7/22, л.з. 9 - от 13:50 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 14:30.26/8/22, л.з.9 - 16:00
ВСУЛетенИкономически теорииДистанционнаОнлайн - 23/6/22Онлайн - 7/7/2210/9/22
ВСУЛетенИкономика на трудаДистанционнаОнлайн - 25/6/22Онлайн - 8/7/2210/9/22
ВСУЗименЧовешкото действиеЗФО и ДФО11/12/21, от 13:00 тест със затворени въпроси.9/3/22, от 13:00 тест със затворени въпроси.10/9/22, от 13:00 тест със затворени въпроси.

Изпитът може да съдържа отговор на няколко отворени въпроси и/или въпроси за избор. Студентите, които имат право да се явят, ще бъдат информирани на институционалните си имейли 48 часа преди изпита как ще се проведе изпитната процедура. До този срок следва да са се регистрирали явяващите се на поправителен изпит и да съм получил от деканата електронни индивидуални изпитни протоколи за яваващите се на ликвидационен изпит.