Изпити: указания и дати

Указания
  • Разрешава се еднократно явяване на изпит в рамките на всяка сесия.
  • Преди да се явите на изпит проверете дали няма промяна на изпитната дата и час.
  • До изпит се допускат обучаеми, които:
  • По време на изпит се забранява внасянето и ползването на мобилни телефони и друга комуникационна техника. При неспазване на забраната, както и при непозволено внасяне или използване на материали, свързани с изпита, преписване или опит за преписване, работа се анулира и случаят се докладва по установения ред.
  • Изпитната оценка се обявява лично и се нанася в студентската книжка на обучаемия. Когато процедурата не позволява резултатите от изпита да бъдат обработени и обявени до края на работния ден, в тридневен срок обучаемият се информира лично по имейл за изпитния резултат.
  • В случай че обучавано лице има претенция по оценката си, трябва да ми я предяви чрез имейл в рамките на една седмица от обявяването й. В едноседмичен срок работата ще бъде преразгледана и ще уведомя по имейл обучаемия за решението си.
Изпитни дати за учебната година

Висше училищеСеместърДисциплинаФормаРедовна
сесия
Поправителна
сесия
Ликвидационна
сесия
ВВМУЗименТехники за убеждаване и влияниеЗадочна02/12/20, л.з. 9 - От 11:45 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация).13/1/21, л.з. 9 - От 16:30.21/8/21, л.з.9 - 16:30.
ВВМУЗименУправление на персоналаЗадочна11/11/20, л.з. 9 - От 16:00 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация).13/1/21, л.з. 9 - От 16:30 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 17:30.21/8/21 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 (изисква регистрация). Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30.
ВВМУЗименОрганизационно поведениеРедовнаТекущ контрол

30/1/21, л.з. 9 - От 13:50 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 15:30.21/8/21 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 (изисква регистрация). Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30.
ВВМУЗименОрганизационно поведениеЗадочна11/11/20, л.з. 9 - От 16:00 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси за издържалите теста със затворени въпроси - от 17:00.13/1/21, л.з. 9 - От 16:30 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 17:30.21/8/21 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 (изисква регистрация). Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30.
ВВМУЗименВъведение в макроикономикатаРедовнаТекущ контрол

30/1/21, л.з. 9 - От 13:50 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 14:30.21/8/21 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 (изисква регистрация). Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30.
ВВМУЗименВъведение в макроикономикатаЗадочна11/11/20, л.з. 9 - От 16:00 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси за издържалите теста със затворени въпроси - от 17:00.13/1/21, л.з. 9 - От 16:30 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 17:30.21/8/21 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 (изисква регистрация). Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30.
ВВМУЗименИкономика на трудаРедовнаТекущ контрол

30/1/21, л.з. 9 - От 13:50 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 14:30, а за явяващите се и на втора поправка - от 15:30.21/8/21 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 (изисква регистрация). Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30.
ВВМУЗименИкономика на трудаЗадочна6/11/20, л.з. 9 - От 16:00 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси за издържалите теста със затворени въпроси - от 17:00.13/1/21, л.з. 9 - От 16:30 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 17:30.21/8/21 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 (изисква регистрация). Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30.
ВВМУЗименВъведение в микроикономиката (само за 312201)Задочна6/11/20, л.з. 9 - От 16:00 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси за издържалите теста със затворени въпроси - от 17:00.13/1/21, л.з. 9 - От 16:30 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 17:30.21/8/21 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 (изисква регистрация). Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30.
ВВМУЛетенВъведение в микроикономикатаРедовнаТекущ контрол17/7/21, л.з. 9 - От 13:50 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 14:30.21/8/21 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 (изисква регистрация). Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30.
ВВМУЛетенВъведение в микроикономикатаЗадочна27/3/21, л.з. 9 - От 11:20 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси за издържалите теста със затворени въпроси - от 12:30.17/7/21, л.з. 9 - От 13:50 тест със затворени въпроси (изисква се регистрация); Тест с отворени въпроси - от 14:30.21/8/21 - Тест със затворени въпроси - от 16:00 (изисква регистрация). Тест с отворени въпроси за издържалите теста с отворени въпроси - от 17:30.
ВСУЗименЧовешкото действиеДистанционна/РедовнаПрисъствен - 16/2/21 Онлайн - 17/2/219/3/2110/9/21
ВСУЗименЧовешкото действиеЗадочна14/12/209/3/2110/9/21
ВСУЛетенМакроикономикаДистанционнаОнлайн - 25/6/21Онлайн - 8/7/2110/9/21

В условията на пандемията оценките се формират без тест с отворени въпроси. За да получите оценка се изисква:

  1. Ако изпитът е от предходна година, да осигурите съставянето и изпращането на електронен изпитен протокол от деканата.
  2. Ако се явявате на присъствен тест със затворени въпроси, следва да попълните и изпратите приложения по-долу формуляр за регистрация. Между деня на регистрацията и деня на изпитната процедура трява да има поне два работни дена. Няма да се приемат по-късно подадени регистрации, както и подадени по други канали (устно, телефон или имейл). Поне един работен ден преди изпитната процедура всеки регистриран ще бъде информиран на институционалния имейл как ще се проведе изпитната процедура и дали няма да се отложи. Решението ще отчита обстановката към момента и указанията на здравните власти.

Регистрация за тест със затворени въпроси