Преподавателска и консултантска дейност

Водени лекционни бакалавърски и магистърски курсове:

  • Микроикономика – първо и второ равнище;
  • Макроикономика – първо и второ равнище;
  • Поведенческа икономика;
  • Икономика на труда;
  • Организационно поведение;
  • Управление на персонала;
  • Икономика на водния транспорт и международната търговия.

Ръководство на дипломанти и докторанти: 

  • Професионално направление „Икономика“;
  • Професионално направление „Администрация и управление“.