АРХИТЕКТУРА НА ИЗБОРА

Моята нова книга „Архитектура на избора (Съветите на поведенческата икономика)“ ще ви помогне: да разбирате по-пълно човешкото поведение и избори, как мислим и какви са системните деформации в нашето мислене; да опознаете и избягвате поведенческите грешки и заблуди в собствените си Още …