Публикации

Show all

2018

Канев, Димитър

Бракът като рационален избор Book

Е-литера Софт, 2018, ISBN: 978-954-2912-73-6, (Второ електронно издание).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: икономика на семейството, обща икономическа теория

2008

Канев, Димитър

Основни проблеми пред организациите от сферата на отбраната и пътища за тяхното преодоляване Conference

Морски научен форум, vol. Том 4, ВВМУ „Н. Вапцаров”, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на семейството, управление на човешките ресурси

2001

Канев, Димитър

Бракът като рационален избор Book

Стено, Варна, 2001, ISBN: 954-449-043-4.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на семейството, икономика на труда

Канев, Димитър

Икономическият подход в изследването на труда Book

Стено, Варна, 2001, ISBN: 954-449-090-6.

BibTeX | Етикети: икономика на семейството, икономика на труда