Публикации

Show all

2012

Канев, Димитър

Финансиране на производството на публичните блага Conference

Девета международна научно-приложна конференция "Мениджмънт на иновациите - предприятия, банки, университети", 2012.

Links | BibTeX | Етикети: публичен избор, публични финанси

2011

Канев, Димитър

Икономика на публичния сектор Book Chapter

In: Е-литера Софт, Варна, 2011, ISBN: 978-954-2912-13-2.

Abstract | BibTeX | Етикети: публичен избор, публични финанси, социална политика

2009

Kanev, Dimitar

Public Finance Book Chapter

In: E-litera, Varna, 2009, ISBN: 978-954-339-047-2.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: публични финанси

Канев, Димитър

Социалната политика: икономически проекции и решения Book

Стено, Варна, 2009, ISBN: 978-954-449-442-1, (Хабилитационен труд за присъждане на научно звание "Професор").

Abstract | BibTeX | Етикети: публичен избор, публични финанси, социална политика