Публикации

Show all

2012

Канев, Димитър

Финансиране на производството на публичните блага Conference

Девета международна научно-приложна конференция "Мениджмънт на иновациите - предприятия, банки, университети", 2012.

Links | BibTeX | Етикети: публичен избор, публични финанси

Канев, Димитър

Социално-ефективният резултат: в търсене на благосъстояние, свобода, справедливост и равенство Conference

Предизвикателства пред съвременната икономика, Издателство на МВБУ, 2012, ISBN: 978-954-9432-57-2.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: публичен избор, социална политика

2011

Канев, Димитър

Икономика на публичния сектор Book Chapter

In: Е-литера Софт, Варна, 2011, ISBN: 978-954-2912-13-2.

Abstract | BibTeX | Етикети: публичен избор, публични финанси, социална политика

2010

Канев, Димитър

Социална политика и публичен избор Conference

Сборник научни трудове. Осма международна научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновациите“, Варна, 2010.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: публичен избор, социална политика

2009

Канев, Димитър

Социалната политика: икономически проекции и решения Book

Стено, Варна, 2009, ISBN: 978-954-449-442-1, (Хабилитационен труд за присъждане на научно звание "Професор").

Abstract | BibTeX | Етикети: публичен избор, публични финанси, социална политика