Публикации

Show all

2012

Канев, Димитър

Основни задачи на социалната политика и методологични особености на нейните съвременни изследвания Booklet

В: Асоциация на възпитаниците на ВВМУ. Професорите на Морско училище и техните академични лекции, Стено, Варна, 75-89, 2012, ISSN: 1313-1273.

BibTeX | Етикети: социална политика

Канев, Димитър

Социално-ефективният резултат: в търсене на благосъстояние, свобода, справедливост и равенство Conference

Предизвикателства пред съвременната икономика, Издателство на МВБУ, 2012, ISBN: 978-954-9432-57-2.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: публичен избор, социална политика

2011

Канев, Димитър

Икономика на публичния сектор Book Chapter

In: Е-литера Софт, Варна, 2011, ISBN: 978-954-2912-13-2.

Abstract | BibTeX | Етикети: публичен избор, публични финанси, социална политика

2010

Канев, Димитър

Социална политика и публичен избор Conference

Сборник научни трудове. Осма международна научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновациите“, Варна, 2010.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: публичен избор, социална политика

Канев, Димитър

Несигурност и социалноосигурителна политика Booklet

Известия на Икономически университет – Варна, 4, 17-30, 2010, ISSN: 1310-0343.

Abstract | BibTeX | Етикети: социална политика

2009

Канев, Димитър

Социалната политика: икономически проекции и решения Book

Стено, Варна, 2009, ISBN: 978-954-449-442-1, (Хабилитационен труд за присъждане на научно звание "Професор").

Abstract | BibTeX | Етикети: публичен избор, публични финанси, социална политика

2000

Канев, Димитър

Социално-икономически проблеми на жените през прехода към пазарна икономика Conference

Проблеми на икономиките в преход, СУ “Св. Климент Охридски”, София, 2000.

Abstract | BibTeX | Етикети: социална политика

1999

Канев, Димитър

Различията в заплащането на труда под влияние на синдикатите Booklet

Икономическа мисъл, 5, 21-43, 1999, ISSN: 0013-2993.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на труда, социална политика

1996

Канев, Димитър

Влияние на социалното осигуряване върху индивидуалното предлагане на труд Journal Article

In: Известия – списание на Икономическия университет – Варна, vol. 2/1996, pp. 100-111, 1996, ISSN: 1310-0343.

BibTeX | Етикети: икономика на труда, социална политика

1994

Канев, Димитър

За ефективността на семейните надбавки за отглеждане на деца Journal Article

In: Известия – списание на Икономическия университет- Варна, vol. 2/1994, pp. 96-99, 1994, ISSN: 1310-0343.

BibTeX | Етикети: икономика на труда, социална политика

Канев, Димитър

Системата за социално подпомагане през прехода към пазарна икономика в България Conference

Икономическата реформа в България: опит, проблеми, перспективи, Икономически университет, Варна, 1994.

BibTeX | Етикети: социална политика