Публикации

Show all

2018

Канев, Димитър

Архитектура на избора (Съветите на поведенческата икономика) Book

Второ, преработено и допълнено издание, Е-литера Софт, Варна, 2018, ISBN: 978-954-2912-57-6, (581 стр.).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: ограничена рационалност, поведенческа икономика

2017

Канев, Димитър

Външни стимули и вътрешна мотивация Conference

Икономика и икономическа теория: Проблеми и взаимодействия, ИУ - Варна, Издателство "Наука и икономика", 2017, ISBN: 978-954-21-0951-8, (стр. 47-57).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, ограничена рационалност, поведенческа икономика, управление на човешките ресурси

2016

Канев, Димитър

Архитектура на избора (Съветите на поведенческата икономика) Book

Стено, Варна, 2016, ISBN: 978-954-449-887-0, (254 стр.).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: ограничена рационалност, поведенческа икономика

Канев, Димитър

Критиката на поведенческата икономика: подмяна или усъвършенстване на неокласическата парадигма Conference

Национална кръгла маса на тема „Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г.“, Икономически университет – Варна, "Наука и икономика", Варна, 90-101, 2016, ISBN: 978-954-21-0909-9.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: ограничена рационалност, поведенческа икономика

Канев, Димитър

Неравенство и образование. Роля на ограничената рационалност и дефектите на самоконтрола Conference

Лидерство и организационно развитие, СУ „св. Климент Охридски“, 157-164 2016, ISBN: 978-954-07-4129-1.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: ограничена рационалност, поведенческа икономика

1997

Канев, Димитър

Отново за използването на знанието в обществото Journal Article

In: Известия – списание на Икономическия университет – Варна, no. 1, pp. 62-70, 1997, ISSN: 1310-0343.

BibTeX | Етикети: икономика на труда, обща икономическа теория, ограничена рационалност