Публикации

Show all

2008

Канев, Димитър

Ефекти от обвързването на заплащането с крайните резултати във въоръжените сили Conference

Седма международна научно-приложна конференция „Стратегически насоки в бизнеса през 21ви век и качеството на висшето образование”, Технически университет, Варна, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на сигурността и отбраната, икономика на труда, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Бонусите като средство за увеличаване на конкурентоспособността на Българската армия на трудовия пазар Conference

Университетска научно-практическа конференция „Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция – продължаващата адаптация“, Икономически университет, Варна, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на сигурността и отбраната, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Ограничители на организационната йерархия във въоръжените сили и аутсорсингът като стратегия за трансформация на отбранителните способности Conference

България в Европейския съюз – 2008. Сборник с доклади от научна конференция, Университетско издателство на ВСУ „Ч. Храбър”, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на сигурността и отбраната

Канев, Димитър

Фактори, определящи индивидуалните решения за избор и задържане във въоръжените сили Conference

Морски научен форум, vol. Том 4, ВВМУ „Н. Вапцаров”, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на сигурността и отбраната, икономика на труда, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Ограничения на повишенията като стимул за полагане на големи усилия във въоръжените сили Conference

Морски научен форум, vol. Том 4, ВВМУ „Н. Вапцаров”, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на сигурността и отбраната, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Роля на вътрешната мотивация за избора и задържането във въоръжените сили Conference

Седмата международна научно-приложна конференция „Стратегически насоки в бизнеса през 21ви век и качеството на висшето образование”, Технически университет, Варна, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на сигурността и отбраната, икономика на труда, управление на човешките ресурси

2005

Канев, Димитър

Икономическият подход в борбата срещу тероризма Conference

Икономическата теория в началото на ХХІ век – постижения, проблеми, перспективи., Икономически университет, Варна, 2005.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на сигурността и отбраната

Kanev, Dimitar

Seaborne trade effects of international terrorism and effectiveness of the anti-terrorist policy Journal Article

In: Accident Analysis & Prevention, vol. 40, no. 2005/10, pp. 594-601, 2005, ISSN: 0001-4575, (Impact Factor: 2.685).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: икономика на сигурността и отбраната

Kanev, Dimitar

Seaborne Trade Effects of International Terrorism and Effectiveness of the Anti-Terrorist Policy Proceedings

Maritime Security and MET, Proceedings of the International Association of Maritime Universities (IAMU) 6th Annual General Assembly and Conference, World Maritime University, Malmo, Sweden, 24-26 October, WIT Press, Southampton, Boston, 2005, ISBN: 1-84564-058-6.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: икономика на сигурността и отбраната

1994

Канев, Димитър

Влияние на компенсационните различия в заплащането върху предлагането на труд в армията Conference

Научно тематичен сборник, vol. Том 4, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, 1994.

BibTeX | Етикети: икономика на сигурността и отбраната, икономика на труда