Публикации

Show all

2008

Канев, Димитър

Ефекти от обвързването на заплащането с крайните резултати във въоръжените сили Conference

Седма международна научно-приложна конференция „Стратегически насоки в бизнеса през 21ви век и качеството на висшето образование”, Технически университет, Варна, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на сигурността и отбраната, икономика на труда, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Бонусите като средство за увеличаване на конкурентоспособността на Българската армия на трудовия пазар Conference

Университетска научно-практическа конференция „Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция – продължаващата адаптация“, Икономически университет, Варна, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на сигурността и отбраната, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Ограничители на организационната йерархия във въоръжените сили и аутсорсингът като стратегия за трансформация на отбранителните способности Conference

България в Европейския съюз – 2008. Сборник с доклади от научна конференция, Университетско издателство на ВСУ „Ч. Храбър”, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на сигурността и отбраната

Канев, Димитър

Фактори, определящи индивидуалните решения за избор и задържане във въоръжените сили Conference

Морски научен форум, Том 4 , ВВМУ „Н. Вапцаров”, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на сигурността и отбраната, икономика на труда, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Ограничения на повишенията като стимул за полагане на големи усилия във въоръжените сили Conference

Морски научен форум, Том 4 , ВВМУ „Н. Вапцаров”, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на сигурността и отбраната, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Роля на вътрешната мотивация за избора и задържането във въоръжените сили Conference

Седмата международна научно-приложна конференция „Стратегически насоки в бизнеса през 21ви век и качеството на висшето образование”, Технически университет, Варна, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на сигурността и отбраната, икономика на труда, управление на човешките ресурси

2005

Канев, Димитър

Икономическият подход в борбата срещу тероризма Conference

Икономическата теория в началото на ХХІ век – постижения, проблеми, перспективи., Икономически университет, Варна, 2005.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на сигурността и отбраната

Kanev, Dimitar

Seaborne trade effects of international terrorism and effectiveness of the anti-terrorist policy Journal Article

Accident Analysis & Prevention, 40 (2005/10), pp. 594-601, 2005, ISSN: 0001-4575, (Impact Factor: 2.685).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: икономика на сигурността и отбраната

Kanev, Dimitar

Seaborne Trade Effects of International Terrorism and Effectiveness of the Anti-Terrorist Policy Proceeding

Maritime Security and MET, Proceedings of the International Association of Maritime Universities (IAMU) 6th Annual General Assembly and Conference, World Maritime University, Malmo, Sweden, 24-26 October, WIT Press, Southampton, Boston, 2005, ISBN: 1-84564-058-6.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: икономика на сигурността и отбраната

1994

Канев, Димитър

Влияние на компенсационните различия в заплащането върху предлагането на труд в армията Conference

Научно тематичен сборник, Том 4 , ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, 1994.

BibTeX | Етикети: икономика на сигурността и отбраната, икономика на труда