Публикации

128 entries « 2 of 3 »

2008

Kanev, Dimitar; Mednikarov, Boyan

Faculty Motivation and the Role of Social Capital in Higher Education Journal Article

In: Journal of Marine Technology and Environment, vol. 1, pp. 31-44, 2008, ISSN: 1844-6116.

BibTeX | Етикети: икономика на образованието

Канев, Димитър

Ефекти от обвързването на заплащането с крайните резултати във въоръжените сили Conference

Седма международна научно-приложна конференция „Стратегически насоки в бизнеса през 21ви век и качеството на висшето образование”, Технически университет, Варна, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на сигурността и отбраната, икономика на труда, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Бонусите като средство за увеличаване на конкурентоспособността на Българската армия на трудовия пазар Conference

Университетска научно-практическа конференция „Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция – продължаващата адаптация“, Икономически университет, Варна, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на сигурността и отбраната, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Ограничители на организационната йерархия във въоръжените сили и аутсорсингът като стратегия за трансформация на отбранителните способности Conference

България в Европейския съюз – 2008. Сборник с доклади от научна конференция, Университетско издателство на ВСУ „Ч. Храбър”, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на сигурността и отбраната

Канев, Димитър

Основни проблеми пред организациите от сферата на отбраната и пътища за тяхното преодоляване Conference

Морски научен форум, vol. Том 4, ВВМУ „Н. Вапцаров”, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на семейството, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Фактори, определящи индивидуалните решения за избор и задържане във въоръжените сили Conference

Морски научен форум, vol. Том 4, ВВМУ „Н. Вапцаров”, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на сигурността и отбраната, икономика на труда, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Ограничения на повишенията като стимул за полагане на големи усилия във въоръжените сили Conference

Морски научен форум, vol. Том 4, ВВМУ „Н. Вапцаров”, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на сигурността и отбраната, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Икономически теории за управлението на персонала и приложениeто им във Въоръжените сили Book

Стено, Варна, 2008, ISBN: 978-954-449-387-5, (Отличена с Индивидуална Награда „Варна” в сферата на науката и висшето образование (Обществени науки) за 2009 г. и вписване в Почетната книга на град Варна.).

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала

Канев, Димитър

Повишенията като инструмент за стимулиране на усилията във въоръжените сили Journal Article

In: Военен журнал, no. 5, pp. 5-17, 2008, ISSN: 0861-7392.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Равнището и структурата на възнагражденията във въоръжените сили като фактори за конкурентоспособността на армията на трудовия пазар Booklet

Икономическа мисъл, 4, 32-48, 2008, ISSN: 0013-2993.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Сигнализирането на качеството на образователния продукт Journal Article

In: Научен алманах на ВСУ „Ч. Храбър”, vol. Серия Икономика и стопанско управление, no. 6, pp. 116-122, 2008, ISSN: 1311-9222.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието, икономика на труда

Канев, Димитър

Конкурентоспособност на Българската армия на трудовия пазар Journal Article

In: Военен журнал, no. 2, pp. 50-57, 2008, ISSN: 0861-7392.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на труда

Канев, Димитър

Роля на вътрешната мотивация за избора и задържането във въоръжените сили Conference

Седмата международна научно-приложна конференция „Стратегически насоки в бизнеса през 21ви век и качеството на висшето образование”, Технически университет, Варна, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на сигурността и отбраната, икономика на труда, управление на човешките ресурси

2006

Канев, Димитър

Курс по Икономика на труда Book Chapter

In: vol. CD, Е-литера, Варна, 2006, ISBN: 954-339-004-5.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на труда

2005

Канев, Димитър

Икономическият подход в борбата срещу тероризма Conference

Икономическата теория в началото на ХХІ век – постижения, проблеми, перспективи., Икономически университет, Варна, 2005.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на сигурността и отбраната

Kanev, Dimitar

Faculty motivation and the role of social capital in higher education Proceedings

International conference on business, management and economics, 16-19 June, Yasar University, Izmir, Turkey, 2005.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: икономика на образованието, икономика на персонала

Kanev, Dimitar

Seaborne trade effects of international terrorism and effectiveness of the anti-terrorist policy Journal Article

In: Accident Analysis & Prevention, vol. 40, no. 2005/10, pp. 594-601, 2005, ISSN: 0001-4575, (Impact Factor: 2.685).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: икономика на сигурността и отбраната

Kanev, Dimitar

A course in Economics of Sea Transport and International Trade Book Chapter

In: E-litera, Varna, 2005, ISBN: 978-954-339-009-0.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

Kanev, Dimitar

Seaborne Trade Effects of International Terrorism and Effectiveness of the Anti-Terrorist Policy Proceedings

Maritime Security and MET, Proceedings of the International Association of Maritime Universities (IAMU) 6th Annual General Assembly and Conference, World Maritime University, Malmo, Sweden, 24-26 October, WIT Press, Southampton, Boston, 2005, ISBN: 1-84564-058-6.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: икономика на сигурността и отбраната

Канев, Димитър

Финансиране и ефективност на висшето образование Book

Военно издателство „Георги Победоносец“, София, 2005, ISBN: 954-509-344-X.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието

2004

Kanev, Dimitar

The New Characteristics of Seafarers’ Labor Market and Their Requirements to the Maritime Education Proceedings

Proceedings. 4th IAMU General Assembly „Enriching Seafarers in the Third Millennium“, Alexandria, Egypt, 2004.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието

Канев, Димитър

Оптималният размер на групите за обучение Conference

Преподаване, учене и контрол във висшето образование. Международна научно-практическа конференция, Правец, 2004.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието

Канев, Димитър

Възможности за финансиране на обучението и практическата подготовка на морските лица. Ролята на държавата и частния сектор Conference

Национален форум „Привеждане на обучението, квалификацията и труда на българските морски кадри в съответствие със стандартите на ЕС“, Варна, 2004, (в съавторство с Анастас Крушев, Боян Медникаров и Станко Станков).

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието

Канев, Димитър

Оптимални методи за финансиране на българското морско образование и обучение Booklet

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, 2004, ISBN: 954-8991-41-1.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието

Kanev, Dimitar

New Trends in Maritime Education and Some Lessons for Bulgarian Nikola Vaptsarov Naval Academy Proceedings

OECD Workshop on Maritime Transport Policy, Paris: OECD, no. DSTI/DOT/MTC(2003) 30, JT00137394, 2004.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието

2003

Канев, Димитър

Конкуренция или сътрудничество – една идея за оптимизиране на структурата на българското морско образование Conference

Морски научен форум, vol. Том 2, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, 2003, (в съавторство с Боян Медникаров).

BibTeX | Етикети: икономика на образованието

Канев, Димитър

Финансирането на висшето морско образование във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”: проблеми и решения Conference

Морското образование и квалификацията на морски кадри в началото на ХХІ век – предизвикателства и перспективи. Национална научно-практическа конференция, Варна, 2003.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието

Канев, Димитър

Едно ценно изследване върху Ф. Хайек и спонтанния ред на пазарното общество Journal Article

In: Икономическа мисъл, no. 3, pp. 123-125, 2003, ISSN: 0013-2993.

BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

Канев, Димитър

Критерии за оценка на качеството на обучение и поддържането на специалност във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” Conference

Сборник доклади от XIII научна конференция с международно участие “Транспорт 2003”, Висше транспортно училище “Тодор Каблешков”, София, 2003, (в съавторство с Боян Месникаров).

BibTeX | Етикети: икономика на образованието

2002

Канев, Димитър

Икономическият подход в изследването на труда Book

Второ преработено и допълнено издание, Стено, Варна, 2002, ISBN: 954-449-133-3.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на труда

Канев, Димитър

Ранни възгледи за конкурентния характер на механизмите на трудовия пазар Booklet

В: Стоянов, В. (Ред.) Обществените науки в 21 век, Военно издателство "Г. Победоносец", София, стр. 46-78, 2002, ISBN: 954-509-242-4.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на труда

Канев, Димитър

Глобализацията и висшето образование Booklet

Икономическа мисъл, 1, 32-56, 2002, ISSN: 0013-2993.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието

Kanev, Dimitar

Globalization and Higher Education Booklet

Economic Thought, pp. 152-172, 2002, ISSN: 0013-2993.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието

Канев, Димитър

Финансирането на висшето образование чрез стратегията високи такси – високи стипендии Journal Article

In: Известия на съюза на учените – Варна, vol. Серия Хуманитарни науки, no. 1, pp. 13-17, 2002, ISSN: 1310–6376 .

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието

2001

Канев, Димитър

Глобализацията и нейните предизвикателства към висшето образование Conference

Съвременни проблеми на икономическата наука и стопанската практика в България (Кръгла маса), Икономическа мисъл, 2001.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието, обща икономическа теория

Канев, Димитър

Заплащането при вътрешните трудови пазари и приложения в случая с преподавателския състав на ВВМУ “Н. Вапцаров” Conference

Юбилейна научна конференция, Варна: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, 2001.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието, икономика на персонала, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Успехът на “Икономическа мисъл” е успех и за българските икономисти Journal Article

In: Икономическа мисъл, no. 4, pp. 21-23, 2001, ISSN: 0013-2993.

BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

Коева, Стефка; Якимова, Ивона; Канев, Димитър

Макроикономика (теория, тестове, задачи) Book Chapter

In: Chapter 4, 5, 6, 12, Стено, Варна, 2001, ISBN: 954-449-087-6.

Abstract | BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

Канев, Димитър

Бракът като рационален избор Book

Стено, Варна, 2001, ISBN: 954-449-043-4.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на семейството, икономика на труда

Канев, Димитър

Икономическият подход в изследването на труда Book

Стено, Варна, 2001, ISBN: 954-449-090-6.

BibTeX | Етикети: икономика на семейството, икономика на труда

2000

Канев, Димитър

Икономически последици от развитието на електронната търговия Conference

Сборник материали от кръгла маса по проблемите на световното стопанство, Икономически университет – Варна, Стено, Варна, 2000.

Abstract | BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

Канев, Димитър

Съвременни възгледи за конкурентния характер на механизмите на трудовия пазар Booklet

Годишник на Варненски свободен университет. Том VI, 35-54, Варненски свободен университет, Варна, 2000, ISSN: 1310-800x.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на труда

Канев, Димитър

Социално-икономически проблеми на жените през прехода към пазарна икономика Conference

Проблеми на икономиките в преход, СУ “Св. Климент Охридски”, София, 2000.

Abstract | BibTeX | Етикети: социална политика

Якимова, Ивона; Коева, Стефка; Канев, Димитър

Микроикономика (теория, тестове, задачи) Book Chapter

In: Chapter 3, 11, 12, 13, 14, Стено, Варна, 2000, ISBN: 954-449-390-6.

Abstract | BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

1999

Канев, Димитър

Индивидуалното предлагане на труд (социално-икономически проблеми) Book

Бряг принт, Варна, 1999, ISBN: 954-424-088-8, (Издадена на база на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор).

BibTeX | Етикети: икономика на труда

Канев, Димитър

Различията в заплащането на труда под влияние на синдикатите Booklet

Икономическа мисъл, 5, 21-43, 1999, ISSN: 0013-2993.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на труда, социална политика

1997

Канев, Димитър

Неокласически модели за определяне на индивидуалното предлагане на труд PhD Thesis

Дисертация за присъждане на ОНС "Доктор", Висшата атестационна комисия, 1997, (Научна специалност 05.02.16 Икономика и организация на труда).

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на труда

Канев, Димитър

Емпирично изследване на факторната обусловеност и ценовата еластичност на фирменото търсене на труд Booklet

Икономическа мисъл, 5, 61-80, 1997, ISSN: 0013-2993.

BibTeX | Етикети: икономика на труда

Канев, Димитър

Отново за използването на знанието в обществото Journal Article

In: Известия – списание на Икономическия университет – Варна, no. 1, pp. 62-70, 1997, ISSN: 1310-0343.

BibTeX | Етикети: икономика на труда, обща икономическа теория, ограничена рационалност

Канев, Димитър

Характеристика и иконометрични изследвания на възвръщаемостта от производствения опит Journal Article

In: Годишник на Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, pp. 200-212, 1997, ISSN: 1310-800x.

BibTeX | Етикети: иконометрия, икономика на труда

128 entries « 2 of 3 »