Текущ контрол – Организационно поведение, ВВМУ

В условията на пандемия текущите оценки се формират с тест със затворени въпроси.

Ако 24 часа преди по-долу обявените дати страната е в зелена или оранжева зона, съгласно цветния код на ЕС за класификацията на регионите въз основа на епидемиологичната обстановка в тях, тестът ще е присъствен и ще си проведе при следния график:

7.12 – 5 час – з. Вапцаров – 112211, 112212, 113211, 114211, 118211, 128211;

1.12 – 5 час – з. Вапцаров – 111211, 111212, 111213, 111214, 111215, 111216.

Ако поне един район на планиране е в червена или тъмночервена зона, тестът ще е онлайн и ще си проведе при следния график:

14.12 – 5 час – 112211, 112212, 113211, 114211, 118211, 128211;

15.12 – 5 час – 111211, 111212, 111213, 111214, 111215, 111216.