Текущ контрол – Организационно поведение, ВВМУ

Тест със затворени въпроси (40 точки) – Задължителен е за всички, които не са правили или не постигналия нужния минимум от точки при онлайн тестовете за проверка на знанията. Могат да се явят и студенти, които искат да подобрят резултата си от тези тестове. Желаещите да се явят на теста следва да попълнят формата „Регистрация за тест“ поне два работни дена преди началото му.

02.12 – 5 час – л.з. 9 – 112201, 112202, 113201, 114201

05.12 – 5 час – л.з. 9 – 123201, 118201, 111206, 111205

09.12 – 5 час – л.з. 9 – 111201, 111202, 111203, 111204

Тест с отворени въпроси (60 точки) – Задължителен е за всички при отмяна на извънредната епидемична обстановка. Условието за допускане е не по-малко от 16 т. от теста със затворени въпроси.

02.12 – 6 час – л.з. 9 – 112201, 112202, 113201, 114201

05.12 – 6 час – л.з. 9 – 123201, 118201, 111206, 111205

09.12 – 6 час – л.з. 9 – 111201, 111202, 111203, 111204