Текущ контрол – Организационно поведение, ВВМУ

Тест със затворени въпроси (40 точки) – Задължителен е за всички, които не са правили или не постигналия нужния минимум от точки при онлайн тестовете за проверка на знанията. Могат да се явят и студенти, които искат да подобрят резултата си от тези тестове. Желаещите да се явят на теста следва да попълнят формата „Регистрация за тест“ поне 48 часа преди началото му.

26.11 – 5 час – л.з. 9 – 11491, 11391, 11291, 11292

27.11 – 5 час – л.з. 9 – 12392, 12391, 11891

30.11 – 4 час – л.з. 9 – 11191, 11192, 11193, 11194, 11195, 11196

Тест с отворени въпроси (60 точки) – Задължителен е за всички. Условието за допускане е не по-малко от 16 т. от теста със затворени въпроси.

26.11 – 6 час – л.з. 9 – 11491, 11391, 11291, 11292

27.11 – 6 час – л.з. 9 – 12392, 12391, 11891

30.11 – 5 час – л.з. 9 – 11191, 11192, 11193, 11194, 11195, 11196