Текущ контрол – Въведение в микроикономиката, първи курс, редовно обучение

Тест със затворени въпроси (40 точки) –  Задължителен е за всички, които не са правили или не възнамеряват да правят онлайн тестовете за самостоятелна работа. Могат да се явят и студенти, които искат да подобрят резултата си от тези тестове. Желаещите да се явят на теста следва да попълнят формата “Регистрация за тест” поне 48 часа преди началото му.

21.03 – 11:45 – кл. 11186, 11181, 11182, 11183, 11184, 11185

22.03 – 11:45 – кл. 12382, 11481, 11581, 11582, 12181, 12381

Тест с отворени въпроси (60 точки) – Задължителен е за всички. Условието за допускане е да имате не по-малко от 16 т. от теста със затворени въпроси.

21.03 – 12:35 – кл. 11181, 11182, 11183

21.03 – 13:50 – кл. 11184, 11185, 11186

22.03 – 12:35 – кл. 12381, 12382, 11481

22.03 – 13:50 – кл. 11581, 11582, 12181