Текущ контрол – Въведение в микроикономиката, първи курс, редовно обучение

Поради извънредното положение във връзка с епидемиологичната обстановка изпитните процедури в клас се отменят. Текущият контрол ще се формира от извънаудиторната работа на студентите. Студенти, които нямат формиран текущ контрол, ще могат да се явят на тест по графика на редовната изпитна сесия.

За да може тестът да се организира при спадване на противоепидемиологичните изисквания, допускането за него става след регистрация. За да се регистрирате, до 9:00 часа на 1 юни изпратете тази форма за регистрация.

 

Тест със затворени въпроси (40 точки) –  Задължителен е за всички, които не са правили или не възнамеряват да правят онлайн тестовете за самостоятелна работа. Могат да се явят и студенти, които искат да подобрят резултата си от тези тестове. Желаещите да се явят на теста следва да попълнят формата “Регистрация за тест” поне 48 часа преди началото му.

24.03.20 – 11:45 – кл. 11291 и 11292

10.04 – 12:35 – кл. 11191, 11192, 11193, 11194, 11195, 11196, 11891

03.04 – 12:35 – кл. 12391, 12392, 12191, 12192, 11591, 11592, 11491

Тест с отворени въпроси (60 точки) – Задължителен е за всички. Условието за допускане е да имате не по-малко от 16 т. от теста със затворени въпроси.

24.03.20 – 11:45 – кл. 11291 и 11292

10.04 – 16:30 – кл. 11191, 11192, 11193, 11194, 11195, 11196, 11891

03.04 – 13:20 – кл. 12391, 12392, 12191, 12192, 11591, 11592, 11491