Текущ контрол – Въведение в микроикономиката, първи курс, редовно обучение

Поради извънредното положение във връзка с епидемичната обстановка тестът с отворени въпроси в клас се отменя. Текущият контрол ще се формира от теста със затворени въпроси.

 

Тест със затворени въпроси (40 точки) –  Задължителен е за всички, които не са правили или не възнамеряват да правят онлайн тестовете за самостоятелна работа. Могат да се явят и студенти, които искат да подобрят резултата си от тези тестове. Желаещите да се явят на теста следва да попълнят форуляра “Регистрация за тест със затворени въпроси“. Между деня на регистрацията и деня на изпитната процедура трява да има поне два работни дена. Няма да се приемат по-късно подадени регистрации, както и подадени по други канали (устно, телефон или имейл). Поне един работен ден преди изпитната процедура всеки регистриран ще бъде информиран на институционалния имейл как ще се проведе изпитната процедура – присъствено или отдалечено в електронна среда. Решението ще отчита обстановката към момента и указанията на здравните власти.

14.05.21 – 9:50 – кл. 112201 и 112202

25.03 – 13:50 – кл. 111201, 111202, 111203, 111204, 111205, 111206, 118201, 123201

26.03 – 13:50 – кл. 114201, 115201, 115202, 121201, 121202, 127201

Тест с отворени въпроси (60 точки) – Задължителен е за всички при отмяна на епидемичната обстановка. Условието за допускане е да имате не по-малко от 16 т. от теста със затворени въпроси.

14.05.21 – 9:50 – кл. 112201 и 112202

25.03 – 13:50 – кл. 111201, 111202, 111203, 111204, 111205, 111206, 118201, 123201

26.03 – 13:50 – кл. 114201, 115201, 115202, 121201, 121202, 127201