Консултантска дейност

Лекции, курсове и консултации по въпроси от сферите на микроикономиката, макроикономиката, поведенческата икономика и управлението на персонала – 100 € на час.

Курсове и консултации за подготовка за изпити за професионалната акредитация Chartered Financial Analyst (CFA) по следните теми:

III. Economics:

A. Market Forces of Supply and Demand

B. The Firm and Industry Organization

C. Measuring National Income and Growth

D. Business Cycles

E. The Monetary System

F. Inflation

G. International Trade and Capital Flows

H. Currency Exchange Rates

I. Monetary and Fiscal Policy

J. Economic Growth and Development

K. Effects of Government Regulation

L. Impact of Economic Factors on Investment Markets

X. Portfolio Management and Wealth Planning: 

C. Behavioral Finance

Ниво 1 – Microeconomics and Macroeconomics – 60 часа – 5999 €.

Ниво 2 – Economics for Valuation – 30 часа – 2999 €.

Ниво 3 – Behavioral Finance – 30 часа – 2999 €.

Консултации за подготовка за изпит по Economics of Sea Transport & International Trade за професионалната акредитация от the Institute of Chartered Shipbrokers – 6 часа – 599 €.

Осигурени са учебни материали.
Не провеждам платени курсове и консултации за мои студенти и студенти в български ВУЗ.

Ако проявявате интерес, моля да се свържете с мен чрез формата за контакт.