Познавате ли изискванията на учебната програма?Успешното завършване на курса изисква на първо място да познавате добре неговите правила.
След като се запознаете с учебната програма по дисциплината, моля отговорете самостоятелно на следните десет въпроса върху нея.
Повторете опита си, докато отговорите вярно на всички въпроси. Когато успеете да отговорите вярно ще получите достъп до форма с няколко полета. Попълнете ги и изпратете формата.
Изпращайки тази форма, Вие декларирате, че сте се запознали в детайли и разбирате изискванията на учебната програма по дисциплината, включително етичните правила, изучаваните теми, критериите и процедурите за оценяване на работата ми, начините за контакт с преподавателя и препоръчителната литература.
Това е задължителна дейност, която не носи точки за крайната оценка.